Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO
Estonian Employees' Unions' Confederation


Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO asutati 28.septembril 1992.a. oma liikmete töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike, sotsiaalsete, hariduslike ja ühiskondlike huvide ning nendest tulenevate õiguste esindamiseks ja kaitsmiseks.

TALO osaleb sotsiaalpartnerina seadusloomes, poliitikate kujundamises, arendab üleriigilisi kollektiivseid töösuhteid ning peab töötasuläbirääkimisi valitsuse ja teiste volitatud tööandjate ühendustega.


Liikmesliidud ja juhatus


Eesti Kultuuritöötajate Ametiliit

Ago Tuuling - TALO juhatuse esimees
6419800 / 6419804 / 55667536
Endla 3, Tallinn 15189
ago.tuuling@ekal.ee / talo@talo.ee
Riina Viiding - TALO juhatuse aseesimees
6464512 / 6464518
teatriliit@teatriliit.ee

Eesti Treenerite Ühendus

Jaak Salumets
5118390
jaak.salumets@eok.ee

Maksu- ja Tolliametnike Ametiühing

Mall Kolju
6762425
mall.kolju@emta.ee

Raadio ja Televisiooni Tehniliste Töötajate Ametiliit

Eno Pertman
6284790 / 5052049
eno.pertman@err.ee

Televisiooni Loometöötajate Ametiliit

Kadi Alatalu
6284019 / 5012504
kadi.alatalu@err.ee

Dokumendid


Kontakt


Endla 3, Tallinn 15189
6419804 / 55667536
talo@talo.ee

Õigusnõunik - Haldi Ojamaa
53953866
haldi@talo.ee

Raamatupidaja - Krista Pärn
56609553
raamat39@hot.ee